Tonka-eiland
Saramaccaans kennis-centrum en
Eco-toeristisch paradijs
 
 
 

Het Saramaccaans Ethnobotanisch Kenniscentrum

De eigenlijke bedoeling van de oprichters van Tonka-eiland is het uitbouwen van een Saramaccaans Ethnobotanisch kennis(overdracht)centrum. Met een dergelijk centrum kunnen verschillende doelen worden behartigd:

  1. natuureducatie voor jongeren van verstedelijkt gebied en binnenland
  2. opleidingscentrum voor jongeren van het binnenland, in het bijzonder van de transmigratiedorpe
  3. biologisch opleidingscentrum voor studenten van de ADEK en het NATIN
  4. biologisch onderzoekscentrum (Herbarium met Arboretum) voor onderzoek van het primair bos

Computer-lokaal

Sinds begin 2009 is er een computer-lokaal beschikbaar op Tonka-eiland. Hierdoor wordt het mogelijk om de groep jongeren op te splitsen zodat deze voor de bos-excursies met Frits niet te groot worden. Zo kan, terwijl de ene helft van de groep wordt bijgespijkert over haar kennis van het bos, de andere helft les krijgen in computervaardigheid.

Studentenwoning

Sinds september 2008 is er een afzonderlijk gebouw ter beschikking voor de huisvesting van groepen jongeren of studenten met begeleiders.

De kinderen kunnen er tijdens de schoolperiode op Tonka-eiland terecht van vrijdag tot zaterdag. Tijdens de schoolvakanties kunnen ze de hele week door komen.

Natuurleerpad

Vanop het "bewoonde" gedeelte tot in het gedeelte primair (onaangetast) bos van het eiland is een natuurleerpad uitgestippeld. Momenteel is er een boek in de maak waarin de verschillende planten die langs het natuurleerpad staan worden beschreven.

Het boek kan ook door toeristen ingekeken worden.

Oproep voor onderzoekers

Permanente vegetatie-plots

Hoger geschoolden kunnen op Tonka-eiland ervaring opdoen met vegetatie-opnames. Door de analyse van de jaarlijkse gegevens kan worden nagegaan hoe snel (of eerder hoe traag) de verschillende boomsoorten groeien.

Oproep voor vrijwilligers

uitbouw van arboretum

uitbouw van natuurleerpad

extra informatie in kennissysteem inputten

 
 
     
Laatste update van site: mei 2009