Tonka-eiland
Saramaccaans kennis-centrum en
Eco-toeristisch paradijs
 
 
 

Contactinformatie

Voor het reserveren van één van de toeristen-verblijven, voor een educatieve uiteenzetting of als u zich als vrijwilliger wenst in te zetten voor Tonka-eiland, kan u steeds contact opnemen met:

Frits Van Troon - mobiel: (005799) 889 91 25 - thuis: 401579 - Kafilluddi straat 77 Suzanne Van Troon - mobiel: (005799) 860 47 41 - email: soestroon@hotmail.com

Sponsors

Volgende organisaties hebben onze organisatie gesteund bij het realiseren van onze doelen. We zijn hen zeer erkentelijk. Bedankt !!!

WWF Guianas
Alcoa foundation
SuriProfs
 
 
     
Laatste update van site: mei 2009